Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

De meeste PIMN deelnemers zijn actief met het beheer van digitale identiteiten, dat geldt zeker als we de ruime NSTIC definitie hanteren: "A digital identity is a set of attributes that represent a subject in an online transaction". Het beheerproces van digitale identiteiten is opgedeeld in een aantal processen, waarop verschillende organisaties zich specialiseren en waarin zij zelfs een wettelijke taak kunnen hebben. Zo heeft de overheid een taak bij het onderhouden van het handelsregister, de bevolkingsadministratie en het bieden van hulp bij het herstellen van identiteitsmisbruik. Organisaties specialiseren zich ondermeer  in registratie en validatie van identiteiten, het aanmaken van chipkaarten voor het beveiligen van een digitale indentiteit, de distributie van chipkaarten en andere identiteitsdragers of het mogelijk maken dat identiteiten worden hergebruikt binnen bijvoorbeeld eHerkenning. Er zijn partijen die toezicht houden op de certificering van spelers in de keten en onderzoeksorganisaties die komen met vernieuwingen voor het gebruik van digitale identiteiten om het veiliger, gemakkelijker en goedkoper te maken. Deze arbeidsverdeling is het gevolg van streven naar efficiency, een wettelijk verplichting of het gevolg van een misschien niet eens meer bekende reden.  Het valt mij op dat over de samenhang in de keten voor identiteiten beheer weinig is geschreven, afgezien van het boek "Informatiestrategie voor Ketensamenwerking" door Jan Grijpink. Een platform als PIMN biedt een plaats om te werken aan meer inzicht in de samenhang tussen de verschillende processen. Inzicht  is waardevol voor het beter op elkaar afstemmen van processen, het ontdekken van schaalvoordelen en mogelijk betere kwaliteitscontrole op identity management.

PIMN heeft een brede belangstelling, omdat van meer partijen kan worden geleerd dan nu wordt gedaan en omdat digitale identiteiten een brede toepassing vinden waarvan het goed is de samenhang te blijven begrijpen. Dat partijen van elkaar kunnen leren blijkt regelmatig uit ontmoetingen tijdens de netwerkbijeenkomsten. Het inzichtelijk maken van de samenhang in de keten voor identiteiten beheer zie ik als een schone taak voor het platform. Een stap zou zijn om de verschillende processen te beschrijven in samenhang met de levencyclus van een digitale identiteit.

 jk

 

Weergaven: 41

Opmerking

Je moet lid zijn van Platform Identity Management Nederland (PIMN) om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Platform Identity Management Nederland (PIMN)

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2019   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden