Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

1e Vooraankondiging 7e congres SmartAIM 10 november 2016

Bent u op de hoogte en bent u voorbereid? Deze middag helpt u niet alleen in theorie, maar ook gewoon heel concreet en praktisch.

 

IST is de bestaande situatie in een organisatie. Huidige processen, inrichting en gebruik van software, bewaarde en beschikbare data en informatie. Kortom, alles waar op dit moment mee gewerkt wordt en wat voor een audit interessant is.

SOLL is de situatie zoals deze moet zijn. Wettelijke regelgeving, procedures, beperkingen en data- en informatietoegang zoals deze bij een audit geaccepteerd wordt. Uitstekend werkbaar voor iedereen binnen én buiten de organisatie.

Hoe komt een organisatie van Ist naar Soll? Hierop zal tijdens het zevende SmartAIM congres antwoord worden gegeven. Er zullen tijdens deze middag lezingen, expertsessies en discussiemogelijkheden zijn. U krijgt handvatten om de issues zoals deze in iedere organisatie spelen, efficiënt aan te pakken.

 

Denk aan: een vervuild AD en andere software met gebruikers data, door een niet optimaal proces van in- door en uitstroom. Regels die informeel bekend zijn en toegepast worden, maar die niet in de processen verankerd zijn. NEN 7510, ISO 2700X, het verplicht melden van datalekken en de IT-audits. Het in de jaren stapelen van autorisaties; bij iedere functieverandering de bijbehorende autorisaties voegen bij de bestaande, maar nooit overbodige autorisaties stoppen. 

 

  

Als organisatie ben je voorzichtig met privacygevoelige gegevens. Maar is precies bekend wat de wettelijke eisen zijn? Wat nou exact wel en vooral ook, wat niet mag? Hoe er uitvoering moet worden gegeven aan de wet? Hoe uw software en uw software leverancier omgaat met privacy? Uw werknemers, uw ingehuurde krachten en uw subcontractors?

 

De sprekers

Don Eijndhoven is een veel gevraagd spreker. Don is Principal Cyber Security Architect bij Argent Consulting B.V, Strong global maritime organization, Dutch Cyber Warfare Community Group, Cyber Security Forum Initiative en oud-docent bij de Nyenrode Business Universiteit. Don neemt ons mee in de wereld van cyber criminaliteit en spionage. Hij gaat in op wat er op cybergebied allemaal gebeurt in de wereld. Waarom er in Europa en Nederland privacy en  informatiebeveiliging wetgeving nodig is.

André Koot, een bekende spreker op het SmartAIM congres. André is Security and IAM Lead Consultant and CyberXpert at Nixu Corporation, docent van de training Identity Management en Access Control van International Management Forum, member of the advisory board of SmartAIM. André zal ons meenemen in de cyber security wereld en met name inzoomen op het IAM deel van deze wereld.  De praktische  do‘s en de don’ts aan ons meegeven.

De praktijk

Naast deze sprekers zullen een aantal klanten aan het woord komen zoals Baker Tilly Berk accountants, Van Neynsel Groep, St. Antonius Ziekenhuis. Zij zullen ingaan op welke wijze zij hun organisatie veilig hebben ingericht en voldoen aan de wet en regelgeving.  Zij delen hun ervaringen met u aan de hand van praktijkvoorbeelden 

 

Ondersteunt door onze partners Monaco, Strict Consultancy en Nixu Benelux organiseert SmartAIM weer een bijeenkomst waar u kunt kiezen uit verschillende expert-sessies, allemaal met een onderwerp gerelateerd aan privacy.

 

U wordt ontvangen met een lunch. In het aangeboden middagprogramma wordt u geïnformeerd over het nut en de noodzaak van het praktisch omgaan met privacy. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel waar u met de experts en de andere gasten van gedachte kunt wisselen.

 

Er zijn sprekers van bedrijven, zorginstellingen, onafhankelijke adviesbureaus en software leveranciers. Zij delen hun ervaringen met u aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De exacte agenda van het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

Begin september volgt de definitieve uitnodiging met het volledige programma.

 

Aanmelden

Aan het bijwonen van deze middag zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich aanmelden voor deze middag door een mail te sturen naar: info@smartaim.nl

 

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Engelbert van Voorden, +31 (0)6-53218564, engelbert.van.voorden@smartaim.nl.

SmartAIM, Meidoornkade 22, Houten.

 

Deze middag is bedoeld voor:

ICT manager

In- door- en uitstroom geeft vaak een onevenredige belasting op de ICT afdeling. De autorisaties van iedere medewerker in de organisatie zou de verantwoording moeten zijn van diens manager. Maar ICT richt de autorisatiematrix in en helaas wordt ICT hierdoor onbedoeld mede verantwoordelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor privacy.

Op deze middag reiken we u manieren aan om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijkheid weer daar komt te liggen waar deze hoort; bij de business.

HR manager

Privacy is ontegenzeggelijk een aandachtspunt. Maar de rode draad in deze middag, in- door- en uitstroom is natuurlijk vooral een HR onderwerp. Nieuw personeel moet zo snel mogelijk ingezet kunnen worden waarbij de zorgvuldigheid voorop staat.

Op deze middag laten we u kennis maken met goed opgezette processen met verdergaande automatisering om snel en waterdicht uw medewerkers op de juiste wijze hun werk te kunnen laten doen, met eerbiediging van wet- en regelgeving.

Finance manager

De geboden oplossingen dragen direct bij aan het beheersen van de kosten. Bij de in- door- en uitstroom van medewerkers wordt de tijd tot effectief werkzaam zijn verminderd van enkele dagen tot enkele minuten. Met inachtneming van interne en externe regelgeving.

Op deze middag wordt u getoond hoe de in- door- en uitstroomprocessen geautomatiseerd en geoptimaliseerd kunnen worden, zodat u voldoet aan alle regelgeving, ook de Wet op de privacy én uw organisatie efficiënter kan werken en daarmee de kosten omlaag brengt.

Chief Information Security Officer (CISO) / Chief Security Officer (CSO)

Een Chief Security Officer ( CSO ) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het toezicht op het beleid en de programma's van compliance, operationele, strategische, financiële en reputatierisi... strategieën met betrekking tot de bescherming van de mensen , intellectuele activa en materiële eigendom.  Vanuit de Rol van CISO of CSO is het van belang op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op security gebied en deze te relateren aan zijn/haar eigen organisatie. Praktijk ervaringen zijn dan ook welkom en zullen deze middag zeker uitgebreid aan bod komen.

 


Weergaven: 91

Opmerking

Je moet lid zijn van Platform Identity Management Nederland (PIMN) om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Platform Identity Management Nederland (PIMN)

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2019   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden