Platform Identity Management Nederland (PIMN)

PIMN voor beter identity management

Blogbijdragen September 2010 (22)

Everett Herkenningsmakelaar voor eHerkenning gecertificeerd door ICTU

Op 27 september 2010 is de Everett Herkenningsmakelaar gecertificeerd door ICTU t.b.v. het stelsel eHerkenning.

De Everett Herkenningsmakelaar routeert snel en veilig de berichtenstroom binnen het netwerk eHerkenning en is gekoppeld met gerelateerde authenticatiediensten, machtigingenregisters en ondertekendiensten.

De Everett Herkenningmakelaar wordt geleverd in de vorm van een abonnement op een webservice. Via de Everett Herkenningsmakelaar worden organisaties…

Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 30 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

New OAuth support for Google Apps APIs

Google Apps is designed to provide a secure and reliable platform for your data. Until today, Google Apps administrators had to sign requests for calls to Google Apps APIs using their username and password (this is called ClientLogin Authorization).Yet sharing passwords across sites can pose security risks. Furthering our commitment to make the cloud more secure for our users, today we are pleased to announce support for OAuth authorization on Google Apps APIs.There are… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 29 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

A more secure cloud for millions of Google Apps users

Cloud computing is about making your information easily accessible from anywhere, on any device. Until today, organizations looking to secure their information beyond a password have faced costs and complexities that prevented many of them from using stronger security technologies. Today we are changing that with the introduction of a more secure sign-in capability for Google Apps accounts that significantly increases the security of the cloud: Two-step verification. For the first time, we’re… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 28 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

Siemens en Digidentity winnen aanbesteding DigiD

Een consortium van Siemens en Digidentity gaat de komende vier jaar DigiD doorontwikkelen. Zo maken zij DigiD klaar voor de toekomst en kan de groei van de afgelopen jaren doorgezet worden. Het Siemens/Digidentity consortium is de winnaar van een uitgebreid aanbestedingstraject. Het toekennen van de opdracht aan Siemens/Digidentity door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluit dit traject af.

DigiD is het digitale authenticatiesysteem van de overheid waarmee… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 23 September 2010 op 21.24 — Geen reacties

Onderzoek Identiteitsfraude in Nederland

Een onderzoek naar de kennis, houding en het gedrag van burgers ten aanzien van de voorkoming van identiteitsfraude. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Versterking Identiteitsketen Publieke Sector (VIPS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Auteur Ching Wai Wong, BSc.
Het rappport is te vinden onder pimn id-fraude documenten.

Toegevoegd door PIMN op 23 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

Bedrijfsprofielen

Getronics heeft het bedrijfsprofiel ingevuld. In een beknopt bedrijfsprofiel kunnen PIMN deelnemers iets over de IdM deskundigheid van het bedrijf melden. Gegevens aanleveren kan via het tabblad Bedrijfsprofielen.

Toegevoegd door PIMN op 22 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

Identity management en adresinformatie

Identity management en de koppeling naar adresinformatie liggen dicht tegen elkaar aan, maar daar wordt niet zoveel over geschreven.

Een berichtje van de verhuisvriend.nl en bestudering van de website geeft aan dat internet deze markt ook in beweging heeft gezet. Worden CDDN-en, Equifaxen, Axicoms en Verhuisvrienden identity providers? Op sommige plekken is heel…

Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 20 September 2010 op 21.00 — Geen reacties

Identity management (NORA)

Identity management betreft alle voorzieningen gericht op

het administreren van gebruikers en het op basis daarvan

toegang verlenen tot (elektronische) diensten.

DigiD

Met DigiD [39] kunnen burgers en bedrijven elektronisch

hun identiteit kenbaar maken aan overheidsorganisaties om

vervolgens via internet transacties te regelen.…

Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 17 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

claims-based lab

Op het openID event (15 sept. j.l. in Amsterdam) is mij gevraagd hier te vertellen over het claims-based lab, een klein lab van TNO in Groningen.In 1 zin gezegd wordt daar onderzoek gedaan naar wat je zoal met de technologie rondom claims kunt doen - denk aan SAML, Infocards e.d - en ook wat dit voor het bedrijfsleven kan betekenen. De missie van TNO is immers om (veelal academische) kennis bruikbaar te maken voor overheid en bedrijfsleven om zo hun innoverend vermogen te versterken.… Doorgaan

Toegevoegd door Rieks Joosten op 16 September 2010 op 8.30 — Geen reacties

eHerkenning versie 1.0 - een geruisloos succes -

Zonder veel ophef heeft eHerkenning, een project van het Ministerie van economische zaken zie www.eherkenning.nl, een volgende stap genomen. Er loopt een pilot met door marktpartijen uitgegeven authenticatiemiddelen die gebruikt worden om toegang te krijgen tot overheidsdienstverleners zoals Agentschap.nl en het Ministerie van LNV. Het stelsel van afspraken waarop deze unieke samenwerking van Overheid en marktpartijen op het gebied van Identiteitsservices… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 16 September 2010 op 7.30 — Geen reacties

Over BSN

Wat is het burgerservicenummer precies, wat zijn de voordelen hiervan en hoe wordt er zorgvuldig omgegaan met uw privacy? Op deze en overige vragen biedt www.burgerservicenummer.nl antwoord.

Toegevoegd door PIMN op 15 September 2010 op 7.30 — Geen reacties

Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) dienstverlening en e-Overheid

Onderstaand citaat is afkomstig uit het Nationaal Uitvoerings ProgrammaIn het kader van het NUP wordt afgesproken voor eind 2010 de volgende stappen te zetten op dit terrein:

Om te voorkomen dat iedere overheidsorganisatie zelf authenticatiemiddelen blijvend gaat uitgeven, danwel… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 14 September 2010 op 10.00 — Geen reacties

Afsprakenstelsel eHerkenning versie 1.0 vastgesteld

stabiele basis voor toekomstvaste authenticatiedienstMaandag 13 september is Afsprakenstelsel eHerkenning versie 1.0 geaccepteerd door het Kernteam eHerkenning.

De vertegenwoordigers van de opdrachtgever (het Ministerie van Economische Zaken), launching customers (o.a. de Belastingdienst en Agentschap NL) en de erkende aanbieders hebben hiermee hun vertrouwen en commitment uitgesproken.

eHerkenning is nu volledig bruikbaar voor het digitaal herkennen van bedrijven. Daarmee… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 13 September 2010 op 19.00 — Geen reacties

Banken en mobiele operators slaan handen ineen

De banken en telecom operators zijn beiden verstrekkers van elektronische identiteiten. Nu gaat een consortium samenwerken voor mobiel betalen. Een ander gebruik van de SIM kaart maakt wireless PKI mogelijk.

Het gebruik van de mobiele telefoon als authenticatie middel voor bijvoorbeeld consumenten (CidSafe) komt dichter bij.

Amsterdam, 9 september 2010 - ABN AMRO, ING, KPN, Rabobank, T-Mobile en Vodafone hebben deze week een intentieverklaring getekend om…
Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 10 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

500.000ste student met DigiD op Studielink

DigiD en het hoger onderwijs zijn historisch nauw met elkaar verbonden. Het is een mooi resultaat dat nu 500.000 studenten gebruik maken van DigiD voor toegang tot Studielink.

Studielink is daarmee de "killer-app"voor de inlogvoorziening voor studenten, net zoals de Belastingdienst dat is voor DigiD. Tijdens de opstartfase van een identitymanagement voorziening lijkt enige verplichting noodzakelijk om succesvol te zijn. We zijn benieuwd of en wanneer Studielink aansluit op…
Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 9 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

Government fishes for ID ideas

Geen bericht over Nederland. Het lijkt er sterk op dat elk land een eigen oplossing moet vinden voor het regelen van identity management. Historie, cultuur, wetgeving spelen allemaal een rol.

De regels uit Nederland zijn niet zondermeer toepasbaar in Engeland. Wel zijn er vergelijkingen te maken bijvoorbeeld voor technische standaarden en algemene regels voor zorgvuldigheid.

Directgov has asked IT suppliers to come up with new thinking on identity…

Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 8 September 2010 op 7.00 — Geen reacties

Aanvraag dienst ONO via eHerkenning toegankeljk

Agentschap NL wil het u makkelijker maken om uw aanvraag in te dienen. Daarom is het in 2010 mogelijk uw aanvraag voor de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) digitaal in te dienen via het 'eLoket'. Voordat u gaat indienen moet u eerst eHerkenning aanvragen.

Zie de website ONO voor een toelichting

Toegevoegd door PIMN op 7 September 2010 op 21.00 — Geen reacties

CA neemt Arcot over

CA neemt Arcot over en participeert in het bestuur van Open Identity Exchange. CA wil duidelijk een belangrijke ol spelen op het gebied van identity management. Arcot wordt in Nederland gebruikt door Equens/PaySquare.

Press Releases

CA Technologies to Acquire Arcot Systems,…

Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 6 September 2010 op 22.00 — Geen reacties

Basisregister Onderwijs (BRON) voor onderwijsnummers

Met de Wet Onderwijsnummer krijgt elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt een persoonsgebonden nummer. De onderwijsinstellingen leveren het onderwijsnummer met de daaraan gekoppelde persoonsgegevens aan bij de IB-Groep. Daar worden de gegevens opgeslagen in het Basisregister Onderwijs (BRON).

Onderwijsvolgers die geen BSN hebben (vluchtelingen of leerlingen die in het buitenland wonen) krijgen van de IB-Groep een nummer toegekend dat… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 5 September 2010 op 22.00 — Geen reacties

Advocaten register (BAR)

Op 6 juni 2005 tekenden de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raden voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak het convenant over het invoeren van een nieuwe landelijke registratie van advocaten, genaamd Beheer Advocaten Registratie (BAR). BAR voorziet in actuele en correcte gegevens over de advocatuur voor de drie partijen. Het systeem moet de diverse registratiesystemen die momenteel nog in gebruik zijn bij de verschillende organisaties voorzien van actuele gegevens.… Doorgaan

Toegevoegd door PIMN op 2 September 2010 op 22.00 — Geen reacties

Maandarchieven

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

1970

Doe mee op LinkedIn

Vaker een update en goede mogelijkheid om zichtbaar te zijn.

© 2019   Gemaakt door Jaap Kuipers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden